Zmień język

Wyliczenie wysokości odszkodowania przy szkodach komunikacyjnych

Wyliczenie wysokości odszkodowania przy szkodach komunikacyjnych:

Wysokość należnego odszkodowania można wyliczyć z AC czyli Autocasco, będące dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym.
Autocasco gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku wypadku, uszkodzenia czy kradzieży pojazdu lub jego części. Obecnie istnieje kilka ogólnych zasad obliczania i wypłacania odszkodowań z tytułu AC, którymi kierują się Towarzystwa Ubezpieczeniowe zgodnie z ich Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń.

W ubezpieczeniach komunikacyjnych wyróżniamy 2 typy szkód:

  • szkodę całkowitą,
  • szkodę częściową.

Szkoda całkowita z AC to nie to samo, co szkoda całkowita z OC sprawcy. Ta ostatnia występuje wówczas, gdy stan auta nie pozwala na jego naprawę, albo gdy koszty naprawy przekraczają jego wartość.

Odszkodowanie z OC sprawcy

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, gdyż polskie przepisy nakładają na wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Tak więc, każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym ma prawo domagać się naprawienia doznanej szkody bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy.

Prawidłowe wyliczenie szkody na istotne znaczenie dla poszkodowanego, gdyż przekłada się na wysokość wypłacanego odszkodowania. Z doświadczenia wiemy, że ubezpieczyciele sporządzając kosztorys najczęściej znacznie go zaniżają, aby wypłacić poszkodowanemu jak najniższe odszkodowanie. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy wykonanie własnych kosztorysów i wyliczenia wysokości szkody przez certyfikowanych rzeczoznawców samochodowych.