Zmień język

Kurs ADR specjalistyczny cysterny

Kurs ADR

Szkolenie stacjonarne; miejsce szkolenia Warszawa oraz wykonujemy je u klienta w całej Polsce.

Na kurs ADR specjalistyczny dla cystern mają możliwość przystąpienia osoby po ukończeniu szkolenia podstawowego ADR. Szkolenie obejmuje przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych w cysternach.

Kurs na cysterny trwa 2 dni łącznie z egzaminem państwowy. Kurs ADR na cysterny jest rozszerzeniem kursu podstawowego ADR.

Pierwszy dzień:

 1. zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
 2. wymagania dotyczące pojazdów i cystern, w szczególności:
  1. pojazdy i ich wymagania techniczne,
  2. budowa cystern i ich wyposażenie obsługowe i konstrukcyjne,
 3. wymagania dotyczące pojazdów i cystern, w szczególności:
  1. kody cystern,
  2. rodzaje i terminy badań cystern,

 

Drugi dzień:

 1. ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern
 2. dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych

Po ukończenie kursu ADR następuje egzamin państwowy, który przeprowadza Urząd Marszałkowski, w formie testu pisemnego. Czas trwania oraz ilość pytań na egzaminie uzależniona jest od konkretnego szkolenia ADR:

kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach - 18 pytań, czas trwania 60 min.