Zmień język

Czas pracy kierowców z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Pakietem Mobilności

Czas pracy kierowców

Szkolenie ON LINE: Microsoft Teams

Czas pracy kierowców z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Pakietem Mobilności

Wejście w życie Pakietu Mobilności spowoduje największe zmiany w przepisach dotyczących czasu pracy kierowcy od momentu wprowadzenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 561/2006. Pakiet mobilności obejmuje zmiany w zakresie transportu drogowego w Unii Europejskiej, w takich aspektach, jak:

W programie szkolenia proponujemy:

  • Omówienie norm czasu pracy – według Rozporządzenia WE 561/2006.
  • Zmiany wprowadzone Pakietem Mobilności – wyłączenia, wydłużenie czasu jazdy, odpoczynki tygodniowe.
  • Przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie planowania oraz prawidłowego wykorzystywania odpoczynków tygodniowych, korzystanie z odpoczynku tygodniowego podczas przepraw promowych.
  • Obowiązki kierowcy – przewoźnika w zakresie dokumentowania sytuacji wyjątkowych (właściwe korzystanie z wyjątków w zakresie czasu jazdy, odpoczynków tygodniowych).
  • Odpowiedzialność kierowców – przewoźnika, obowiązki wynikające z przepisów transportowych – taryfikator kar.
  • Najczęściej popełniane błędy – przeciwdziałanie.

Zmiany związane z wejściem w życie nowych przepisów wpłyną na zmniejszenie konkurencyjności polskich firm oraz wzrost kosztów wynikających z utrudnień związanych z transportem na terenie UE.

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych zajęć w formie wykładu, podczas których specjalista przedstawi zmiany w przepisach dotyczących czasu pracy kierowców.