Zmień język

Sprawozdawczość środowiskowa w świetle najnowszych zmian prawa.

Sprawozdawczość środowiskowa w świetle najnowszych zmian prawa.

Szkolenie ON LINE: Microsoft Teams

Dowiecie się Państwo o:

 • najistotniejszych aspektach prawidłowej sprawozdawczości środowiskowej,
 • wymaganiach wynikających z aktów prawnych oraz kierunkach działań celem dostosowania się do nowych wymogów dotyczących gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie,
 • praktycznej optymalizacji procesów środowiskowych,
 • Elektronicznej ewidencji odpadów,
 • Sprawozdawczości wysyłanej za pośrednictwem BDO,
 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób bezpośrednio bądź pośrednio odpowiedzialnych za realizację obowiązków wynikających z obowiązującego prawa dot. gospodarki odpadowej.

Zakres tematyczny:

 • prawne aspekty zarządzania środowiskiem
 • kompetencje organów administracyjnych w zakresie ochrony środowiska
 • zasady prawidłowego przygotowania raportów oraz sporządzania sprawozdań
 • uprawnienia instytucji kontrolnych
 • studia przypadków


Program szkolenia:

 1. Baza BDO – rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość odpadów (I - dzień szkolenia 9:00-17:00)
  1. Podstawy merytoryczne:
  2. Logowanie i konta użytkowników
  3. Moduł ewidencji odpadów
  4. Moduł rejestrowy
  5. Moduł sprawozdawczy
  6. Problemy i zmiany
 2. Opłaty produktowe dot. opakowań, olejów, opon oraz baterii i akumulatorów (II - dzień szkolenia 9:00-17:00)
  1. Obowiązki przedsiębiorców podlegających Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  2. Wprowadzający produkty w opakowaniach do obrotu
  3. Wprowadzanie produktów w opakowaniach do obrotu
  4. Opakowanie podlegające pod przepisy ustawy
  5. Ustawowa definicja opakowania;
  6. Obowiązki edukacyjne dla wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach;
  7. Wyłączenia z zakresu obowiązywania ustawy pomoc de minimis;
  8. Realizacja obowiązków za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań;
  9. Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych, zmiany dotyczące kaucjonowania opakowań po środkach niebezpiecznych;
  10. Sposoby realizacji ustawowych obowiązków odzysku, recyklingu, prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz sprawozdawczych;
  11. Zakres i warunki przekazania obowiązków;
  12. Terminy raportowania danych;
  13. Konsekwencje nieprzekazania danych;
  14. Zwolnienia z ustawowych obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach;
  15. Zasady obliczania poziomów odzysku i recyklingu;
  16. Przykłady wyliczania wysokości należnej opłaty produktowej;
  17. Obowiązki organów administracji oraz nowe administracyjne kary pieniężne;
  18. Obowiązki prowadzących jednostki handlu detalicznego;
  19. Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających opony i oleje smarowe - definicje ustawowe;
  20. Obowiązki wprowadzających opony i oleje smarowe;
  21. Obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy;
  22. Wyłączenia z zakresu obowiązywania ustawy pomoc de minimis;
  23. Wzory formularzy;
  24. Najnowsze zmiany w przepisach ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach.
 3. Omówienie projektowanych zmian w przepisach prawnych w zakresie sprawozdawczości
 4. Konsultacje, dyskusja, analiza przykładów z praktyki uczestników

Szkolenie trwa 2 dni  16 godzin lekcyjnych.