Zmień język

Odwołania od decyzji wydawanych przez polskie organy kontrolne- warsztaty.

Odwołania od decyzji wydawanych przez polskie organy kontrolne- warsztaty.

Szkolenie ON LINE: Microsoft Teams

Odwołania od decyzji wydawanych przez polskie organy kontrolne- warsztaty.

Celem szkolenia jest przedstawienie i analiza procedury odwoławczej znajdującej zastosowanie w odniesieniu do decyzji Straży Granicznej.

W trakcie szkolenia dokonujemy analizy przepisów procesowych jak i materialnych umiejętności  skutecznego odwoływania się od decyzji wydawanych wobec przewoźników, w tych przypadkach, w których nałożona kara nie znajduje podstaw w stanie faktycznym a także w sytuacjach błędnej interpretacji przepisów przez kontrolujących.

Poruszone zostanie także zagadnienie najczęściej nakładanych kar przez organy kontrolne na przewoźników polskich i przedstawione metody ograniczania kwoty nałożonych kar.

Niniejsze szkolenie ma postać warsztatów. Głównym celem jest przedstawienie przez osoby, które zawodowo zajmowały się kontrolą jak skutecznie wnosić odwołania i profesjonalnie je redagować.

 

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych zajęć w formie wykładu.