Zmień język

Opracowywanie dokumentacji powypadkowej

Obowiązek sporządzenia takiej dokumentacji spoczywa na pracodawcy. Oferujemy jej profesjonalne przygotowanie z uwzględnieniem wszystkich wymogów formalnych.

W ramach niezbędnych czynności powołujemy zespół wypadkowy, dokonujemy wizji lokalnej i szczegółowego opisu miejsca wypadku oraz zbieramy informacje od poszkodowanego i świadków zdarzenia. Po ustaleniu obrażeń wypadkowych ustalamy kwalifikację wypadku oraz przygotowujemy formalny protokół zdarzenia, uwzględniający przyczyny wypadku.

Przygotowywana przez nas dokumentacja zawiera również zarządzenie powypadkowe ze wskazaniem czynności mających na celu ograniczenie ryzyka podobnych zdarzeń.

Sporządzamy kartę statystyczną wypadku, zakładamy rejestr wypadków przy pracy, a także zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji wymaganej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Główny Urząd Statystyczny. Sporządzona przez nas dokumentacja jest fachowa, rzetelna i zgodna z wymaganiami prawnymi.