Zmień język

Korelacja

Korelacja:

najczęstszą przyczyną braku wypłaty odszkodowań przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe jest stwierdzenie przez likwidatora braku korelacji pomiędzy uszkodzeniami pojazdów.

Co to takiego jest korelacja?

Najprostszym sposobem wytłumaczenia jest stwierdzenie, iż korelacja tj. uszkodzenia jednego pojazdu odpowiadają uszkodzeniom pojazdu drugiego biorącego udział w zdarzeniu drogowym w podanych okolicznościach.