Zmień język

Badania psychotechniczne

Badania psychotechniczne

Badania psychotechniczne

Informacja w związku z wirusem:

Aktualnie psychotechnikę wykonujemy na zapisy, tak żeby w trakcie badania była w pracowni tylko jedna osoba + psycholog.

Zadzwoń +48 510 296 044 lub +48 661 649 640

 

Psychotechnika. Lekarz. Badania okresowe.

Świadczymy usługi w zakresie psychologii, medycyny pracy oraz diagnostyki psychologicznej związanej z orzecznictwem psychologicznym.

W czasie badania psychotechnicznego korzysta się zarówno z wywiadu psychologicznego, jak i obserwacji oraz badań aparaturą. Dzięki temu możliwe jest określenie poziomu sprawności kierowcy oraz ocena cech osobowości, które decydują o stylu jazdy.

Psycholog dobiera metody diagnostyki w zależności od potrzeb oraz celu badania.

Stosujemy testy typu „papier i ołówek” oraz aparaturę do badan psychologicznych.

Badamy m.in.:

 • Koncentrację i podzielność uwagi
 • Spostrzegawczość
 • Zdolność myślenia logicznego
 • Osobowość
 • Temperament
 • Inteligencję emocjonalną
 • Czas reakcji
 • Koordynację wzrokowo ruchową
 • Widzenie stereoskopowe
 • Widzenie zmierzchowe
 • Adaptację po olśnieniu

Specyfiką badania psychologicznego jest korzystanie z „wywiadu” i obserwacji. Dlatego każde badanie jest połączone z rozmową na temat funkcjonowania osoby badanej w określonej roli zawodowej i społecznej.