Zmień język

Zasady transportu materiałów niebezpiecznych.

ADR

Szkolenie ON LINE: Microsoft Teams

Opis szkolenia i cel:

Zapoznanie z aktualnymi i zmieniającymi się przepisami i zasadami klasyfikowania, pakowania, oznaczania, magazynowania, ładowania i rozładowywania oraz przewozu materiałów niebezpiecznych z uwzględnieniem specyfiki transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego.

W programie szkolenia proponujemy:

 • przepisy międzynarodowe i krajowe regulujące postępowania z materiałami niebezpiecznymi i praktyczny zakres ich stosowania,
 • aktualne zmiany w umowie ADR 2021-23 i krajowych przepisach transportowych,
 • różnice stosowanych przepisów w transporcie drogowym, morskim, lotniczym i kolejowym,
 • podstawowe definicje w transporcie towarów niebezpiecznych, klasyfikacja towarów niebezpiecznych, praktyczne zastosowanie karty charakterystyki preparatu - jakie zawiera informacje,
 • drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych ADR- praktyka stosowania norm i przepisów:
  • dokumentacja przewozowa - praktyczne zasady poprawnego przygotowania dokumentów,
  • obowiązki w zakresie stosowania opakowań i ich oznaczenia,
  • szkolenie osób zaangażowanych w obrót materiałami niebezpiecznymi,
  • informacje z zakresu bezpieczeństwa w transporcie,
  • kontrola i odpowiedzialność karno - administracyjna za stwierdzone nieprawidłowości.

Szkolenie trwa 1 dzień 8 godzin lekcyjnych