Zmień język

Szkolenie stanowiskowe ADR

Kurs ADR

Szkolenie stacjonarne; miejsce szkolenia Warszawa oraz wykonujemy je u klienta w całej Polsce.

Szkolenie stanowiskowe ADR przeznaczone dla osób uczestniczących w procesie przewozu materiałów niebezpiecznych, na przykład podczas ich magazynowania. Pracodawca musi zapewnić szkolenie stanowiskowe ADR każdemu pracownikowi, który ma kontakt z materiałami niebezpiecznymi.

Obowiązek odbycia szkolenia stanowiskowego nakłada na osobę zaangażowaną w przewóz materiałów niebezpiecznych umowa europejska ADR na podstawie przepisów działów: 1.3, 1.10, 8.2.3.

Obowiązkowi temu podlegają między innymi:

 • kierowcy inni niż posiadający zaświadczenie ADR (np. przewożący materiały niebezpieczne na wyłączeniach).
 • nadawca,
 • odbiorca,
 • załadowca,
 • pakujący,
 • napełniający,
 • operator kontenera-cysterny / cysterny przenośnej,
 • rozładowca,
 • osoby związane z ochroną ładunku, itp.

 

Program szkolenia

Część ogólna

 • Zapoznanie z przepisami ADR
 • Oznaczenia
 • Klasyfikacja i dokumentacja materiałów niebezpiecznych

Część specjalistyczna

 • Zasady BHP
 • Substancje niebezpieczne i zagrożenia z nimi związane
 • Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi
 • Odpowiedzialność i obowiązki na danym stanowisku pracy
 • Zapobieganie wypadkom, sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Czas trwania szkolenia to 1 dzień.