Zmień język

Kurs ADR specjalistyczny klasa 7

Kurs ADR

Szkolenie stacjonarne; miejsce szkolenia Warszawa oraz wykonujemy je u klienta w całej Polsce.

Jednodniowe szkolenie obejmujące:

  1. Zagrożenia - Zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym
  2. Mocowanie ładunków - Wymagania związane z pakowaniem, ładowaniem, manipulowaniem oraz układaniem materiałów promieniotwórczych
  3. Przepisy szczególne - Umieszczanie tablic barwy pomarańczowej, prawidłowe oznakowanie nalepkami ostrzegawczymi dotyczące materiałów promieniotwórczych
  4. Środki bezpieczeństwa - Szczególne środki bezpieczeństwa, które należy podjąć w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym

Egzamin kursie specjalistyczny - klasa 7 (promieniotwórcze) organizujemy tego samego dnia po zajęciach.