Zmień język

Mediacje

Mediacja to sposób na rozwiązanie konfliktu, znalezienie ugody akceptowalnej przez uczestników mediacji.

Usprawniamy komunikację między uczestnikami mediacji i pomagamy wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące dla obu stron. Dbamy o to, aby postanowienia zawierane w wyniku mediacji były zgodne z obowiązującym prawem.

Wymiana informacji, inne spojrzenie na sytuację umożliwiają ją pełniej zrozumieć i w rezultacie znaleźć akceptowalne rozwiązanie. Rozwiązanie to spisane w formie ugody mediacyjnej, może być złożone w sądzie celem jej zatwierdzenia i nadania klauzuli wykonalności.

Mediacje prowadzi mediator wpisany na listę mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Sądzie Okręgowym dla Warszawy-Pragi oraz posiadający wpis do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji uzyskany w ramach walidacji i certyfikacji prowadzonej przez Instytucję Certyfikującą Konfederacji Lewiatan – Centrum Mediacji Lewiatan.