Zmień język

Analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych (wypadki, kolizje)

Rekonstrukcja

Analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych (wypadki, kolizje):

(…) Jednym z najbardziej wiarygodnych programów, który służy do symulacji ruchu oraz zderzeń pojazdów samochodowych jest program V-SIM 4.0. Ruch i zderzenia pojazdów odbywają się zgodnie z zasadami dynamiki w przestrzeni trójwymiarowej (3D) z uwzględnieniem opisu złożonego niejednorodnego środowiska ruchu.