Zmień język

Dobór środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Wyposażenie pracowników zakładu w odpowiednie środki ochrony osobistej jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków na każdym stanowisku, z uwzględnieniem jego specyfiki. 

Posiadając doświadczenie i wiedzę w zakresie ochrony osobistej i dostępnych środków tej ochrony oferujemy Państwu pomoc w kompletowaniu odzieży ochronnej dla pracowników na poszczególnych stanowiskach.

Uwzględniamy specyficzne warunki pracy na danym stanowisku oraz występujące zagrożenia, a dobierając odzież, obuwie i inne środki ochrony wskazujemy te, które spełniają normy w konkretnych warunkach. 

Dzięki naszej pomocy zyskacie Państwo pewność, że Wasi pracownicy mają zapewnioną najlepszą ochronę osobistą.