Zmień język

Transgraniczne przemieszczanie odpadów.

Szkolenie ON LINE: Microsoft Teams

Opis i cel szkolenia:

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia to przepisy regulujące transgraniczne przemieszczanie odpadów, wyjaśnienie podziału odpadów na listy: zieloną i bursztynową, klasyfikacja odpadów i kody odpadów, zasady przemieszczania odpadów z listy zielonej i z listy bursztynowej, dokumenty wymagane podczas transportu odpadów, nielegalność przemieszczania odpadów, odpowiedzialność związana jest z nielegalnym międzynarodowym przemieszczaniem odpadów, przepisy karne i kary administracyjne.

 

Program szkolenia:

  • Wprowadzenie do tematyki związanej z odpadami.
  • Regulacje prawne w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów.
  • Podstawowe definicje.
  • Klasyfikacja odpadów.
  • Utrata statusu odpadu.
  • Zasady przemieszczanie odpadów w obrębie Wspólnoty Europejskiej i poza jej obszar
  • Zezwolenie na transgraniczne przemieszczanie odpadów..
  • Dokumentacja transportowa.
  • Nielegalne przemieszczenia odpadów.
  • Odpowiedzialność karna i administracyjna.

 

Szkolenie trwa 1 dzień 6 godzin lekcyjnych.