Zmień język

Wycena maszyn i pojazdów

Wycena wartości pojazdów

Wycena wartości pojazdów:

Wycena wartości pojazdu polega na wycenie wartości dowolnego samochodu, motocykla, itp., w oparciu o przesłane przez Państwa niezbędne do tego informacje. Wartość pojazdu obliczamy w programie Info-Ekspert, na podstawie którego sprawdzamy, jaką wartość ma w danym momencie oraz jaką wartość posiadał w przeszłości (np. w dniu szkody, która miała miejsce w przeszłości).

Za pomocą programu Info-Ekspert można wycenić nowe i używane: samochody osobowe, terenowe, dostawcze, kempingowe oraz przyczepy kempingowe i lekkie, a także motocykle.

Sporządzona przez naszego rzeczoznawcę samochodowego wycena wartości pojazdu stanowi podstawę do sprawdzenia, czy ubezpieczyciel nie zaniżył wartości pojazdu.

Z naszego doświadczenia wynika, że częstą praktyką Towarzystw Ubezpieczeniowych jest zaniżanie wartości pojazdu przed szkodą. To ubezpieczyciel dokonuje oszacowania wartości uszkodzonego samochodu. Niestety jak pokazuje praktyka, wyceny ubezpieczycieli często zawierają takie elementy jak: amortyzacje, nieuzasadnione ubytki wartości, natomiast nie uwzględniają dodatkowego wyposażenia, a nawet wycena sporządzona jest w oparciu o inny model rocznikowy. Wycena sporządzona w ten sposób jest błędna i nie odzwierciedla prawdziwej wartości pojazdu.

Ponadto wykonujemy:

  • wyceny maszyn,
  • wyceny urządzeń i środków technicznych wszelkich branż i typów,
  • wyceny środków trwałych i nietrwałych przedsiębiorstw,
  • wyceny pojazdów specjalistycznych,
  • wyceny sprzętu budowlanego, drogowego, suwnic, itp.