Partnerzy

 

Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług prawnych dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Zapewnia kompleksową pomoc prawną na wielu płaszczyznach.  Najważniejszym zadaniem jest udzielanie fachowego wsparcia i podejmowanie szybkich działań zmierzających do rozwiązania problemów. Podejście do powierzonych spraw połączone z najwyższą jakością świadczonych usług pozwala wypracować optymalne rozwiązania.


Allianz SE – niemieckie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe notowane na giełdzie we Frankfurcie nad Menem, wchodzące w skład indeksu DAX.

Allianz działa w 70 krajach na całym świecie i obsługuje 78 mln klientów, świadcząc im usługi z zakresu ubezpieczeń majatkowych, życiowych oraz zarządzania aktywami. W niektórych krajach spółka prowadzi także działalność bankową.

Od października 2006 Allianz przekształcił się w spółkę europejską.

STOWARZYSZENIE w procesie szkoleń przygotowuje swoich rzeczoznawców do wykonywania na wysokim poziomie opinii i ekspertyz dotyczących pojazdów samochodowych. Rzeczoznawcy Stowarzyszenia wykonują usługi rzeczoznawcze w ramach umów o dzieło w Spółce, rzadziej bezpośrednio w ramach własnej działalności gospodarczej. Spółka monitoruje jakość usług, a w przypadku każdego sygnału dotyczącego niewłaściwej jakości opinii podejmuje stosowne korekty, wyjaśnienia lub interwencje.

Polski Związek Motorowy (PZM) jest związkiem stowarzyszeń działającym na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7.04.1989 r.) zrzeszającym członków sympatyków motoryzacji w kilkuset automobilklubach i klubach sportowego.

Od czerwca 2002 roku prowadzona jest certyfikacja rzeczoznawców samochodowych przez jednostkę, posiadającą akredytację nr AC091 Polskiego Centrum Akredytacji.

Założona w 1980 roku przez prestiżowego adwokata Gonzalo López-Cobo Zuritę. Świadomość wymagań prawnych i ekonomicznych firm, wynikających z gwałtownego rozwoju stosunków handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a także swobodnego przepływu obywateli i kapitału w granicach UE, w zakresie nieustannego bardziej zglobalizowanej gospodarki, postanowił założyć swoją kancelarię, dostarczając swoim klientom rozwiązania dostosowane do każdej sytuacji w kwestiach prawnych, podatkowych i finansowych oraz dostosowane do różnych obowiązujących ram prawnych, w których funkcjonują.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej – organizacja naukowo-techniczną zrzeszająca inżynierów i techników specjalności związanych z transportem drogowym i kolejowym. Stowarzyszenie należy do Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT.

DGuSV - silny partner z wartością dodaną dla rzeczoznawców i ekspertów. Jedno z największych, wiodących stowarzyszeń zawodowych w niemieckojęzycznym świecie.

Europejska Grupa Ekspertów, w skrócie EEG, działa na rzecz przekonania europejskich prawodawców o znaczeniu usług świadczonych przez niezależnych ekspertów. Konsorcjum organizacji i stowarzyszeń zawodowych z całej Europy skupia się przede wszystkim na praktycznym wdrożeniu normy ISO dla poszczególnych procesów certyfikacji, a także na wiedzy specjalistycznej wymaganej w tej dziedzinie zawodowej.