Zmień język

Konwencja CMR i prawo przewozowe. Zastosowanie i interpretacja przepisów.

Konwencja CMR

Szkolenie ON LINE: Microsoft Teams

Konwencja CMR i prawo przewozowe. Zastosowanie i interpretacja przepisów.

Cel szkolenia jest:

  • Przekazanie kompleksowej wiedzy na temat konwencji CMR i prawa przewozowego, wskazanie podstaw prawnych, rozwinięcie praktycznych umiejętności uczestników szkolenia.

 

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie i rozwinięcie umiejętności m.in. takich jak:

  • umiejętność wskazania procedur i nowych możliwości załatwiania reklamacji przez przewoźników na podstawie Konwencji CMR i Prawa przewozowego oraz wykładni tych uregulowań,
  • zwiększenie skuteczności reklamacji zgłaszanych wobec przewoźników,
  • umiejętność wykorzystania możliwości prawnych i zwyczajowych uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie,
  • umiejętność udzielania odpowiedzi przez pracowników firm spedycyjnych i transportowych na roszczenia / zastrzeżenia / reklamacje zgodnie z możliwościami prawnymi i zwyczajowymi.

 

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych zajęć w formie wykładu.