Zmień język

Kurs ADR specjalistyczny klasa 1

Kurs ADR

Szkolenie stacjonarne; miejsce szkolenia Warszawa oraz wykonujemy je u klienta w całej Polsce.

Jednodniowe szkolenie obejmujące:

 1. Zagrożenia - Stwarzane zagrożenia podczas transportu materiałów i przedmiotów wybuchowych
 2. Zakazy - Zakazy obejmujące wspólny załadunek różnych materiałów i przedmiotów klasy 1
 3. Wymagania dotyczące pojazdów:
  1. Przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów promieniotwórczych
  2. Nalepki ostrzegawcze – poprawne umieszczanie
  3. Tablice barwy pomarańczowej – poprawne oznakowanie
  4. Dopuszczenie pojazdu ADR – świadectwo

Egzamin po kursie specjalistycznym klasy 1 organizujemy tego samego dnia po zajęciach.