Zmień język

Wiosną 2023 r. w życie wejdzie nowelizacja przepisów ustawy dot. m.in. obowiązku sporządzenia świadectwa energetycznego. W Polsce świadectwa charakterystyki energetycznej istnieją od kilkunastu lat.

Dotychczas jednak do ich przygotowania zobligowani byli właściciele domów, które powstały po 2009 r.

      Od wiosny 2023 r. posiadanie świadectw będzie wymagane również od właścicieli starszych domów jednorodzinnych oraz mieszkań – tych przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (obowiązkiem nie zostaną objęte nieruchomości wynajmowane przed wejściem w życie nowych przepisów).

W przypadku nowych nieruchomości, świadectwo jest niezbędne przy ich odbiorze. Powyższy dokument ma informować o jakości energetycznej budynku, czyli jego zapotrzebowaniu na energię wykorzystywaną do ogrzewania, podgrzewania wody, wentylacji, klimatyzacji czy oświetlenia. Informacje zawarte w świadectwie energetycznym trafiają do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zwanego w skrócie CEEB.

     Należy zwrócić uwagę, iż w połowie października 2022 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, która wdraża przepisy unijne w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz efektywności energetycznej.

Ustawa wejdzie w życie wiosną 2023 r.

 

Zakres usług obejmuje świadectwa charakterystyki energetycznej;

  • dla budynków istniejących jak również dla budynków w trakcie projektowania,
  • dla budynków i lokali oddawanych do użytkowania po zakończeniu budowy,
  • dla budynków i lokali oddawanych do użytkowania po remoncie lub modernizacji,
  • dla budynków i lokali przy sprzedaży lub najmie,
  • inne.

 

        Posiadamy uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej na podstawie egzaminu uprawniającego do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Lista osób, posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dostępna jest na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pod adresem:

https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych