Partnerzy

 

Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług prawnych dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Zapewnia kompleksową pomoc prawną na wielu płaszczyznach.  Najważniejszym zadaniem jest udzielanie fachowego wsparcia i podejmowanie szybkich działań zmierzających do rozwiązania problemów. Podejście do powierzonych spraw połączone z najwyższą jakością świadczonych usług pozwala wypracować optymalne rozwiązania.


Allianz SE – niemieckie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe notowane na giełdzie we Frankfurcie nad Menem, wchodzące w skład indeksu DAX.
Allianz działa w 70 krajach na całym świecie i obsługuje 78 mln klientów, świadcząc im usługi z zakresu ubezpieczeń majatkowych, życiowych oraz zarządzania aktywami. W niektórych krajach spółka prowadzi także działalność bankową.
Od października 2006 Allianz przekształcił się w spółkę europejską.

Polski Związek Motorowy (PZM) jest związkiem stowarzyszeń działającym na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7.04.1989 r.) zrzeszającym członków sympatyków motoryzacji w kilkuset automobilklubach i klubach sportowego.

Od czerwca 2002 roku prowadzona jest certyfikacja rzeczoznawców samochodowych przez jednostkę, posiadającą akredytację nr AC091 Polskiego Centrum Akredytacji.

Założona w 1980 roku przez prestiżowego adwokata Gonzalo López-Cobo Zuritę. Świadomość wymagań prawnych i ekonomicznych firm, wynikających z gwałtownego rozwoju stosunków handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a także swobodnego przepływu obywateli i kapitału w granicach UE, w zakresie nieustannego bardziej zglobalizowanej gospodarki, postanowił założyć swoją kancelarię, dostarczając swoim klientom rozwiązania dostosowane do każdej sytuacji w kwestiach prawnych, podatkowych i finansowych oraz dostosowane do różnych obowiązujących ram prawnych, w których funkcjonują.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej – organizacja naukowo-techniczną zrzeszająca inżynierów i techników specjalności związanych z transportem drogowym i kolejowym. Stowarzyszenie należy do Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT.

DGuSV - silny partner z wartością dodaną dla rzeczoznawców i ekspertów. Jedno z największych, wiodących stowarzyszeń zawodowych w niemieckojęzycznym świecie.

Europejska Grupa Ekspertów, w skrócie EEG, działa na rzecz przekonania europejskich prawodawców o znaczeniu usług świadczonych przez niezależnych ekspertów. Konsorcjum organizacji i stowarzyszeń zawodowych z całej Europy skupia się przede wszystkim na praktycznym wdrożeniu normy ISO dla poszczególnych procesów certyfikacji, a także na wiedzy specjalistycznej wymaganej w tej dziedzinie zawodowej.

Misją SVAI jest regulowanie akceptowalnych standardów oceny zawodowej i nakłanianie wszystkich członków do przestrzegania Kodeksu postępowania rzeczoznawców zaangażowanych w sporządzanie ocen pojazdów specjalnych.

Stowarzyszenie Pojazdów Specjalnych w Albercie SVAA zajmuje się konserwacją, renowacją i użytkowaniem wszystkich pojazdów zabytkowych, kolekcjonerskich, zabytkowych i specjalistycznych. Stowarzyszenie jest również zaangażowane w zrzeszanie wszystkich klubów związanych z motoryzacją w Albercie, aby promować i chronić nasze wspólne interesy w Automobile Hobby.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych “POLONIA” jest organizacją zawodową. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju zawodu rzeczoznawców majątkowych dzięki wzajemnej współpracy jego członków. SRM POLONIA podejmuje również działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych poprzez organizację różnego rodzaju seminariów, szkoleń.
Jako organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych, SRM “POLONIA”, zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, dokonuje oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego i w tym celu wyznacza zespół oceniający w składzie co najmniej 2 rzeczoznawców majątkowych.

Stowarzyszenie  Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA” zostało założone w 1994 roku w Siedlcach pod nazwą Mazowiecko – Podlaskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.
W 2003 roku zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami „POLONIA”. W roku 2015 SPON zostało połączone ze Stowarzyszeniem Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości oraz zmieniło nazwę na Stowarzyszenie  Specjalistów Rynku Nieruchomości “POLONIA”. Jest Członkiem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie. 

Stowarzyszenie Automobilklub jest społeczną organizacją działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach, powołaną do upowszechniania kultury motoryzacyjnej, popularyzowania sportów motorowych, turystyki motorowej oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cele działania Automobilklubu są następujące: inicjowanie i organizowanie działalności rozwijającej wiedzę motoryzacyjną i podnoszącej poziom kultury motoryzacyjnej społeczeństwa, rozwijanie sportu samochodowego, kartingowego i motocyklowego, rozwijanie turystyki motorowej kwalifikowanej i rekreacyjnej oraz caravaningowej, kultywowanie historii motoryzacji i opiekowanie się jej zabytkami, integrowanie środowiska automobilistów, rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania, działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.