Zmień język

Cennik szkoleń

 • Transport drogowy
  • Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika stacjonarnie - 2200 zł/os.
  • Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika online - 1350 zł/os.
  • Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika - zajęcia indywidualne 1 godzina lekcyjna - 150 zł/1os.
  • Czas pracy kierowców z uwzględnieniem przepisów po zmianach - 490 zł/os. + VAT.
  • Zasady i sposób mocowania ładunków w transporcie drogowym - 470 zł/os. + VAT
  • Odwołania od decyzji wydawanych przez polskie organy kontrolne- warsztaty - 950 zł/os. + VAT.
  • Konwencja CMR i prawo przewozowe. Zastosowanie i interpretacja przepisów- 950 zł/os. + VAT.
 • ADR
  • Kurs ADR podstawowy - 750 zł/os.
  • Kurs ADR specjalistyczny cysterny - 450 zł/os.
  • Kurs ADR specjalistyczny klasa 1 - 450 zł/os.
  • Kurs ADR specjalistyczny klasa 7 - 450 zł/os.
  • Kurs doradcy DGSA drogowy - 2500 zł/os.
  • Kurs doradcy DGSA kolejowy - 1700 zł/os.
  • Szkolenie stanowiskowe ADR - od 350 zł/os.
  • Zasady transportu materiałów niebezpiecznych 850 zł/os. + VAT
 • Transport odpadów
  • Transgraniczne przemieszczanie odpadów - 950 zł/os. + VAT
  • Sprawozdawczość środowiskowa w świetle najnowszych zmian prawa - 1200 zł/os. + VAT
 • Szkody komunikacyjne
  • Likwidacja szkód komunikacyjnych w praktyce – warsztaty - 770 zł/os. + VAT
  • Zarządzanie serwisem samochodowym cz. 1, cz. 2 - 500 zł/os.
  • Zarządzanie serwisem samochodowym cz. 3 - 550 zł/os.
  • Praktyczne metody pisania opinii technicznych i ekspertyz sądowych - intensywne szkolenie - 3800 zł/os.
 • BHP
  • Szkolenie wstępne BHP - 150 zł/os.
  • Szkolenie okresowe BHP - 150 zł/os.
  • Tworzenie ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy - do ustalenia
  • Opracowywanie dokumentacji powypadkowej - do ustalenia
  • Kontrola warunków BHP w firmie - do ustalenia
  • Opracowywanie instrukcji BHP - do ustalenia
  • Dobór środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego - do ustalenia
 • Badanie dla kierowców
  • Badania lekarskie dla kierowców - 200 zł/os.
  • Psychotechnika - 150 zł/os.