Praktyczne metody pisania opinii technicznych i ekspertyz sądowych - intensywne szkolenie
Sprawozdawczość środowiskowa w świetle najnowszych zmian prawa-BDO
Sprawozdawczość środowiskowa w świetle najnowszych zmian prawa-opłata środowiskowa
Zarządzanie serwisem samochodowym zabezpieczenie interesów serwisu - formy i metody - dokumentacja serwisowa cz.2
Szkolenie stanowiskowe ADR
Czas pracy kierowców z uwzględnieniem zmian wprowadzanych Pakietem Mobilności
Zasady i sposób mocowania ładunków w transporcie drogowym
Sprawozdawczość środowiskowa w świetle najnowszych zmian prawa-BDO
Sprawozdawczość środowiskowa w świetle najnowszych zmian prawa-opłata środowiskowa
Konwencja CMR i prawo przewozowe.
Sprawozdawczość środowiskowa w świetle najnowszych zmian prawa-BDO
Czas pracy kierowców z uwzględnieniem zmian wprowadzanych Pakietem Mobilności
Transgraniczne przemieszczanie odpadów
Zasady i sposób mocowania ładunków w transporcie drogowym
Zasady transportu materiałów niebezpiecznych
Sprawozdawczość środowiskowa w świetle najnowszych zmian prawa-opłata środowiskowa
Konwencja CMR i prawo przewozowe.
Transgraniczne przemieszczanie odpadów
Czas pracy kierowców z uwzględnieniem zmian wprowadzanych Pakietem Mobilności
Likwidacja szkód komunikacyjnych w praktyce-warsztaty
Zarządzanie serwisem samochodowym rękojmia i gwarancja cz.3
Analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych wykłady i warsztaty
Likwidacja szkód komunikacyjnych w praktyce-warsztaty
Wycena pojazdów wykłady i warsztaty
Likwidacja szkód komunikacyjnych w praktyce-warsztaty
Zasady i sposób mocowania ładunków w transporcie drogowym
Certyfikat Kompetencji Zawodowej Przewoźnika Drogowego dzień 1
Certyfikat Kompetencji Zawodowej Przewoźnika Drogowego dzień 1
Certyfikat Kompetencji Zawodowej Przewoźnika Drogowego dzień 2
Certyfikat Kompetencji Zawodowej Przewoźnika Drogowego dzień 2
Certyfikat Kompetencji Zawodowej Przewoźnika Drogowego dzień 3
Certyfikat Kompetencji Zawodowej Przewoźnika Drogowego dzień 4
Certyfikat Kompetencji Zawodowej Przewoźnika Drogowego dzień 3
Certyfikat Kompetencji Zawodowej Przewoźnika Drogowego dzień 4
Odwołanie od decyzji wydawanych przez polskie organy kontrolne-warsztaty
Zarządzanie serwisem samochodowym cz.1
Kurs dla kierowców ADR podstawowy dzień 1
Kurs dla kierowców ADR podstawowy dzień 1
Kurs dla kierowców ADR podstawowy dzień 2
Kurs dla kierowców ADR podstawowy dzień 2
Kurs dla kierowców ADR podstawowy dzień 3
Kurs dla kierowców ADR podstawowy dzień 3
Kurs dla kierowców ADR specjalistyczny cysterny dzień 1
Kurs dla kierowców ADR specjalistyczny cysterny dzień 1
Kurs dla kierowców ADR specjalistyczny kl.1 dzień 1
Kurs dla kierowców ADR specjalistyczny kl.7 dzień 1
Kurs dla kierowców ADR specjalistyczny cysterny dzień 2
Kurs dla kierowców ADR specjalistyczny cysterny dzień 2
Szkolenie BHP i ppoż.
Szkolenie okresowe BHP
Badania psychologiczne dla kierowców
Inteligentne systemy transportowe
Badania lekarskie dla kandydatów
Kurs Doradcy ADR DGSA dzień 1
Kurs Doradcy ADR DGSA dzień 2
Kurs Doradcy ADR DGSA dzień 3
Kurs Doradcy ADR DGSA dzień 4
Kurs Doradcy ADR DGSA dzień 5
Kurs Doradcy ADR DGSA dzień 6
Transgraniczne przemieszczanie odpadów
Szkolenie BHP wstępne i stanowiskowe
Kurs z zakresu sprzedaży mieszkań
Kurs z zakresu najmu nieruchomości mieszkalnych wykłady i warsztaty
Kurs z zakresu zarządzania najmem lokali mieszkalnych
Zasady i sposób transportu ładunków specjalnych w odniesieniu do systemu SENT
Kurs z zakresu zarządzania najmem lokali mieszkalnych
Kurs jak prawidłowo spełnić obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego
Kurs zarządzanie nieruchomościami z uwzględnieniem specyfiki rynku miejscowego
Kurs obowiązki właściciela i administratora nieruchomości do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
Kurs zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie
Kurs eksploatacja obiektów i urządzeń technicznych
FaLang translation system by Faboba